Home

Zes onderscheidingen in de gemeente Groesbeek

Nieuws - Klik meer... Groesbeek - nieuws


Foto: Peter Hendriks

Bij gelegenheid van Koningsdag 2015 hebben vrijdag 24 april zes inwoners uit de gemeente Groesbeek uit handen van burgemeester Keereweer een onderscheiding ontvangen.

De burgemeester mocht vijf keer de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opspelden en één keer (prof.dr.ir. J. Thijssen) Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Daarnaast was er aandacht voor een eerder uitgereikte onderscheiding.

Veelal was langdurig vrijwilligerswerk de basis voor de Koninklijke onderscheiding, terwijl de decoratie van de heer Thijssen vooral een wetenschappelijke achtergrond had.

Beknopt samengevat zien de verdiensten van de gedecoreerden er als volgt uit:

 

 

School, damvereniging, buurtbus

Mevrouw M. Rutten-Lemson (Stekkenberg 81, Groesbeek, 66 jaar) was in het verleden in Malden actief als vrijwilligster voor de Regenboogschool als ook voor Damvereniging Zwart/Wit ’86.

Via deze vereniging heeft ze zich ook een aantal jaren o.a. als wedstijdleider gefungeerd bij de Gelderse Dambond. Voorts zet zij zich in als buurtbus-vrijwilligster met ook secretariële werkzaamheden en was zij een aantal jaren mantelzorger voor een hoog bejaarde mevrouw.

Handboogschutterij en vogelvereniging

De heer W. Croonen (Bramenhof 32, Groesbeek, 70 jaar) is al meer dan dertig jaar verbonden aan de Vogelvereniging De Gekleurde Zanger en Handboogschutterij Ons Genoegen.

Voor beide verenigingen was de heer Croonen als bestuurslid (penningmeester) actief, maar was daarnaast betrokken bij alle denkbare activiteiten. Zo was hij bij De Gekleurde Zanger de spil van de jaarlijkse vogelshow en bij Ons Genoegen de allesregelaar rond bar en onderhoud clubgebouw.

 

D’n Zuuten Ienval en verenigingswerk

Mevrouw K. Gröning-Küsters (Van Nispenstraat 14, Groesbeek, 66 jaar) is al veertig jaar in diverse rollen waaronder die van regisseur verbonden aan Toneelvereniging D’n Zuuten Ienval.

Daarnaast was zij actief voor Achilles ’29 en Judovereniging Groesbeek en was zij in 1975 één van de mensen van het eerste uur bij Paraclub Groesbeek. Zij is vrijwilligster bij de Oogvereniging Arnhem-Nijmegen en heeft medewerking verleend aan tal van Groesbeekse activiteiten.

Politiek Ubbergen

De heer P. Ekelschot (Steenheuvelsestraat 63, Leuth, 70 jaar) was in de voormalige gemeente Ubbergen van 1994 tot 2002 raadslid, van 2002 tot 2006 wethouder en vervolgens van 2006 tot 2014 weer raadslid voor het CDA. Was ook jarenlang waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Gold als zeer betrokken volksvertegenwoordiger met hart voor de publieke zaak, die midden in de gemeenschap stond met een goed oog voor de belangen van de inwoners.+

 

Zonnebloem Groesbeek

Mevrouw T. Eeren-Krebbers (Bredeweg 22a, Groesbeek, 63 jaar) heeft sinds 1975 bij de Zonnebloem Groesbeek allerlei (bestuurs)functies en taken vervuld. Is de stuwende kracht achter de organisatie en zeer betrokken bij het wel en wee van de doelgroep en van de collega-vrijwilligers. Vervult de werkzaamheden vanuit een groot plichtsbesef en geldt als dé steunpilaar en vraagbaak voor alle collega’s. Een voorbeeld voor velen.

 

 

 

Voortrekkersrol echografie

Prof.dr.ir. J. Thijssen (Rechterslaan 4, Heilig Landstichting, 75 jaar) is al ruim 45 jaar verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Is één van de mensen die vanuit een voortrekkersrol de echografie in Nederland op de kaart heeft gezet. Heeft daarmee ook grote internationale erkenning verworven en was onder meer actief aan de University of Houston. Was lid van de Gezondheidsraad en actief in commissies en stuurgroepen. Zette ook na zijn pensionering in 2004 werkzaamheden voort. Maatschappelijk zeer betrokken als o.a. voorzitter ouderraad basisschool, voorzitter tennisclub en secretaris bridgeclub.

 

Groesbeekse Boys, Zonnebloem en Rabobank

Burgemeester Keereweer schonk ook aandacht aan de heer T. Mulders (17 Septemberstraat 3, Groesbeek, 70 jaar), die eerder vanwege ernstige ziekte thuis in besloten kring al de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau had ontvangen en die op donderdag 23 april is overleden. Zijn verdiensten lagen bij Voetbalvereniging Groesbeekse Boys, de Groesbeekse Zonnebloem, Verzorgingshuis De Meent en de Rabobank Groesbeek. Daarnaast was hij betrokken bij het vorig jaar onthulde herdenkingsmonument in de (eigen) 17 Septemberstraat.

 
Contact - Meld uw evenement!

Heeft u iets leuks of juist iets minder leuks te melden? stuur ons Uw nieuws tip!!

Stuur Uw foto's (met onderwerp omschrijving) naar ons toe en wij plaatsen het op OOIJPOLDERNIEUWS

Wij komen eventueel bij u langs als het mogelijk is? Om een fotoreportage te maken van Uw activiteit of gebeurtenis.

mail: redactie@ooij2000.nl

Bel onze redactie: 
0651042124
0246632704