Home

Asielvraagstuk leeft onder Groesbekers

Nieuws - Klik meer... gemeente - Berg en Dal

Het verzoek van de gemeente Groesbeek aan inwoners om mee te denken over het opvangen van vluchtelingen levert al meteen veel respons op. Een kleine 100 inwoners hebben de gemeente in de afgelopen dagen via www.groesbeek.nl laten weten wat ze vinden van het opvangen van asielzoekers. Het is tot half januari mogelijk om een reactie te geven. Daarna maakt de gemeente de balans op en koppelt dit terug naar de samenleving. 

Dat Groesbeek op enig moment een verzoek tot opvang van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zal ontvangen, acht het gemeentebestuur waarschijnlijk.  Voor een goede opvang is lokaal draagvlak van groot belang. Vluchtelingen moeten zich welkom weten en lokale vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij een goede ‘landing’ in de plaatselijke gemeenschap. College en raad nemen daarom pas een standpunt in over aard en omvang van eventuele opvang, nadat de gevoelens van de inwoners zijn gepeild.  

Burgemeester Mark Slinkman van Groesbeek: “Het is duidelijk dat het onderwerp leeft. Zowel voor- als tegenstanders laten van zich horen. Ik neem elke reactie serieus en wil alle inwoners oproepen om óók hun stem te laten horen.”

 
Gemeente Nieuws